Thông điệp chính của sách Sáng thế – Phần 1 – Series Ngũ thư

51
0

Trong sách Sáng thế, Chúa tạo ra một thế giới tốt đẹp và đặt con người làm người cai trị nó. Nhân loại nổi loạn và cuối cùng thống trị thế giới theo cách hủy diệt, dẫn đến bạo lực, chết chóc và sự thành lập thành phố Babylon. Phản ứng của Đức Chúa Trời là bắt đầu một kế hoạch giải cứu và ban phước cho cả thế giới thông qua gia đình Áp-ra-ham.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *