Thánh Thể là gì? Tìm hiểu về Bí Tích Thánh Thể

Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thuật ngữ “Thánh Thể” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp eucharistia, có nghĩa là tạ ơn.

106
0

Trong cử hành Thánh Thể, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và dụng cụ của linh mục. Toàn bộ Chúa Kitô thực sự hiện diện – thân xác, máu, linh hồn và thần tính – dưới hình bánh và rượu, Chúa Kitô vinh quang đã sống lại từ cõi chết. Đây là ý nghĩa của Giáo Hội khi nói về “Sự Hiện Diện Thực Sự” của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể.

Thánh Thể được nhắc đến ở đâu trong Kinh Thánh?

Chúa Giêsu, vào đêm trước khi chịu khổ nạn trên thập giá, đã chia sẻ bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Trong bữa ăn này, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã lập bí tích Mình và Máu Ngài. Ngài làm điều này để duy trì sự hy sinh trên Thập giá qua các thời đại và để trao phó cho Giáo hội việc tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Ngài. Việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể được viết ra trong bốn sách Phúc Âm dưới đây: 

 • Matthêu 26, 26-30
 • Marcô 14, 22-26
 • Luca 22, 14-20
 • Gioan 6, 22-59 (Diễn văn về Bánh Hằng Sống)

Tại sao Chúa Giêsu tự hiến mình làm của ăn và của uống cho chúng ta?

Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể như lương thực thiêng liêng vì Người yêu chúng ta. Bằng việc ăn Mình và uống Máu Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta trở nên hiệp nhất với con người Chúa Kitô qua nhân tính của Người. “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy” (Ga 6:56). Khi được kết hợp với nhân tính của Chúa Kitô, chúng ta đồng thời cũng được kết hợp với thần tính của Người. Bản chất hữu diệt và hư hoại của chúng ta được biến đổi bằng cách kết hợp với nguồn sự sống.

Thánh Thể có phải là một biểu tượng không?

Bánh và rượu được biến đổi thực sự là Mình và Máu Chúa Kitô chứ không chỉ là biểu tượng. Khi Đấng Christ nói “Đây là thân thể ta” và “Đây là huyết ta,” thì bánh và rượu được biến thể. Mặc dù bánh và rượu có vẻ giống nhau đối với các khả năng của con người chúng ta, nhưng chúng thực sự là Mình và Máu thật của Chúa Giêsu.

Phụng Vụ Thánh Thể

Phụng vụ Thánh Thể bắt đầu với việc chuẩn bị lễ vật và bàn thờ. Khi các thừa tác viên chuẩn bị bàn thờ, đại diện giáo dân mang bánh và rượu sẽ trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. Chủ tế chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa về những lễ vật này và đặt chúng trên bàn thờ, nơi cử hành hy tế Thánh Thể. Ngoài bánh và rượu, những món quà bằng tiền để hỗ trợ Giáo hội và chăm sóc người nghèo có thể được đưa ra. Lời Nguyện Trên Của Lễ kết thúc việc chuẩn bị này và chuẩn bị tất cả cho Kinh Nguyện Thánh Thể.

Kinh nguyện Thánh Thể

Kinh nguyện Thánh Thể là tâm điểm của Phụng vụ Thánh Thể. Trong lời nguyện này, chủ tế hành động nhân danh Đức Kitô là đầu thân thể Người là Giáo hội. Ngài thu thập không chỉ bánh và rượu, mà cả bản chất của cuộc sống chúng ta và kết hợp chúng với sự hy sinh hoàn hảo của Chúa Kitô, dâng chúng lên Chúa Cha.

Cuộc đối thoại mở đầu xác định rằng lời cầu nguyện này là lời cầu nguyện của những người đã được rửa tội và được phong chức, được dâng lên trước sự hiện diện của Thiên Chúa, và lấy việc tạ ơn làm trọng tâm. Sau cuộc đối thoại này, chủ tế bắt đầu Kinh Tiền Tụng, bao gồm bốn Kinh Nguyện Thánh Thể khác nhau. Sau những lời cầu nguyện này, rước lễ sau đó được đưa ra.

Dòng thời gian sau đây tuân theo Phụng vụ Thánh Thể truyền thống:

 • Dâng lễ vật và chuẩn bị bàn thờ
 • Cầu nguyện trên lễ vật
 • Kinh nguyện Thánh Thể
  • Lời nói đầu
  • Thánh, Thánh, Thánh
  • Nửa đầu của lời cầu nguyện, bao gồm cả Thánh hiến
  • Mầu Nhiệm Đức Tin
  • Nửa sau của lời cầu nguyện, kết thúc với Doxology
 • Lời cầu nguyện của Chúa
 • Dấu hiệu của hòa bình
 • Con chiên của Chúa
 • Rước lễ
 • Cầu nguyện sau khi rước lễ

Phần kết luận

Bằng sự hiện diện thực sự của Người trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Kitô đã thực hiện lời hứa ở cùng chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Như Thánh Thomas Aquinas đã viết, “Đó là quy luật của tình bạn mà bạn bè phải sống cùng nhau… Chúa Kitô đã không bỏ mặc chúng ta mà không có sự hiện diện của thân xác Người trong cuộc hành trình này của chúng ta, nhưng Người kết hợp với chúng ta với Người trong bí tích này trong thực tại của thân thể và máu của Ngài” (  Summa Theologiae, III q. 75, a. 1).

Với món quà là sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta, Giáo hội thực sự được chúc phúc. Như Chúa Giê-su nói với các môn đồ, khi đề cập đến sự hiện diện của ngài giữa họ, “Thật, ta nói cùng các ngươi, nhiều nhà tiên tri và người công chính mong muốn được thấy điều các ngươi thấy mà không được, muốn nghe điều các ngươi nghe mà không được nghe.” (Mt 13:17).

Trong Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội vừa lãnh nhận hồng ân Chúa Giêsu Kitô vừa tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đó. Lời tạ ơn này là câu trả lời đúng đắn duy nhất, vì qua việc tự hiến này trong việc cử hành Thánh Thể dưới hình bánh và rượu, Chúa Kitô ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời.

Quả thật, quả thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. . . . Như Cha hằng sống đã sai tôi và tôi nhờ Cha mà được sống thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng nhờ tôi mà được sống như vậy.

(Ga 6, 53-57)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *