THÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho người khuyết tật

23
0

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Mười Hai 2023

Trong số những người mong manh nhất giữa chúng ta có những người khuyết tật.

Một số người họ phải chịu sự loại trừ, do thiếu hiểu biết và thành kiến, vốn khiến họ bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Các tổ chức dân sự cần hỗ trợ các dự án của họ qua việc giúp tiếp cận giáo dục, việc làm và những những vị trí mà họ có thể bộc lộ khả năng sáng tạo của mình.

Cần có các chương trình và sáng kiến để thúc đẩy sự hòa nhập của họ.

Trên hết, những trái tim rộng lớn là cần thiết với những ai muốn đồng hành cùng họ.

Đó là dần thay đổi não trạng của chúng ta và mở lòng đón nhận những năng lực và tài năng của những người có khả năng khác nhau, cả trong xã hội cũng như trong đời sống Giáo hội.

Do đó, việc tạo ra một giáo xứ hoàn toàn dễ tiếp cận không chỉ có nghĩa là loại bỏ các rào cản vật chất. Nhưng giả thiết rằng chúng ta ngừng nói về “họ” và bắt đầu nói về “chúng ta”.

Chúng ta hãy cầu nguyện để người khuyết tật có thể trở thành trung tâm trong mối bận tâm của xã hội và cầu nguyện cho các tổ chức có thể đưa ra các chương trình hòa nhập trân trọng sự tham gia tích cực của họ.

Nguồn: https://thepopevideo.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *