THÁNG MƯỜI HAI | Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

67
0

Thế giới cần những tình nguyện viên và các tổ chức dấn thân vì ích chung.
Vâng, “dấn thân” là một từ mà ngày nay nhiều người muốn xóa bỏ.

Và thế giới cần những tình nguyện viên dấn thân vì ích chung.

Trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người khác là một lựa chọn làm cho chúng ta tự do; giúp chúng ta mở rộng lòng mình với các nhu cầu của tha nhân — đáp lại đòi hỏi của công lý, bảo vệ người nghèo, chăm sóc thụ tạo.

Tình nguyện viên có nghĩa là trở thành những nghệ nhân của lòng thương xót: với đôi tay, với ánh mắt, với sự ân cần lắng nghe, bằng sự gần gũi của chúng ta.

Và trở thành một tình nguyện viên có nghĩa là làm việc với những người mà bạn phục vụ. Không chỉ cho họ, nhưng còn với họ. Làm việc với mọi người.

Công việc của các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận sẽ hiệu quả hơn nhiều khi họ cộng tác với nhau và với các chính phủ.

Bằng cách phối hợp với nhau, dù có ít nguồn lực đến mấy, họ cũng cố gắng hết mình và tạo nên phép lạ làm cho nhiều hy vọng trở nên hiện thực.

Chúng ta cần nhân thêm niềm hy vọng!

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, và phát triển con người; xin cho họ tìm được những thành viên sẵn sàng dấn thân vì ích chung, và không ngừng tìm kiếm các phương thức hợp tác mới ở cấp độ quốc tế.

Nguồn: https://thepopevideo.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *