THÁNG BẢY | Một đời sống Thánh Thể

31
0

Giáo hoàng Phanxicô – Tháng Bảy 2023

Nếu như bạn rời khỏi Thánh Lễ mà vẫn giống như khi bước vào thì có gì đó không ổn.

Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Giêsu, và Bí tích ấy có sức biến đổi sâu xa. Chúa Giêsu đến và phải biến đổi bạn.

Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến mình, trao ban chính mình Người cho chúng ta. Người kêu mời chúng ta để đời sống của chúng ta được Người nuôi dưỡng và ta có thể nuôi dưỡng cuộc sống của anh chị em xung quanh.

Cử hành Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh. Đồng thời, đó là cách chúng ta mở lòng mình ra đối với thế giới như Người đã dạy chúng ta.

Mỗi lần chúng ta dự Tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu đến và trao ban cho chúng ta sức mạnh để yêu như Ngài đã yêu, bởi vì sức mạnh này giúp cho chúng ta can đảm để gặp gỡ người khác, để ra khỏi chính mình và mở lòng ra để yêu thương tha nhân.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm cuộc sống của mình, một cử hành giúp biến đổi các mối tương quan của con người và mở ra một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và anh chị em của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *