Sách Giảng Viên là gì?

102
0

Sách Giảng Viên là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 12 chương, tác giả là Cô-he-lét theo như sự tự giới thiệu trong phần mở đầu của sách.

Truyền thống cho rằng Cô-he-lét chính là vua Sa-lô-môn vì ông được giới thiệu là vua tại Giê-ru-sa-lem và là con vua Đa-vít. Tuy nhiên, dựa vào đặc điểm ngôn ngữ, nhiều học giả cho rằng Sách Giảng Viên dược viết rất muộn sau thời vua Sa-lô-môn.

Thời gian sách được viết vào khoảng năm 970-225 TCN.

Sách Giảng Viên mang hình thức một cuốn tự truyện của Cô-he-lét về những suy tư, thao thức về ý nghĩa của cuộc đời và phương cách để sống tốt trong cuộc đời của mỗi người.

Ông tuyên bố rằng tất cả mọi chuyện con người làm đều là “phù vân”, chóng qua; người khôn và kẻ dại cũng đều kết thúc bằng cái chết.

Cô-he-lét vẫn ủng hộ những hành động khôn ngoan như là một phương tiện để sống cuộc đời trần thế nhưng rồi ông vẫn không cho rằng nó mang đến ý nghĩa cho sự sống đời đời. Ông gợi ý rằng người ta nên tận hưởng những niềm vui đơn giản trong cuộc sống thường ngày, vì đó là quà tặng Thiên Chúa ban.

Sách Giảng Viên kết thúc bằng câu: “Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là: hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người, 14 vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu.” (12:13).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *