Sách Châm ngôn là gì?

82
0

Sách Châm Ngôn là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 31 chương, được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Trong đó, phần lớn nội dung là của vua Sa-lô-môn. Các tác giả còn lại là A-gua con ông Gia-ke (Cn 30,1), vua Lơ-mu-ên (Cn 31,1), các bậc khôn ngoan (Cn 22,17; 24,23). Thời gian viết vào khoảng năm 970-500 TCN.

Sách Châm Ngôn là bộ sưu tập những câu châm ngôn răn dạy lẽ khôn ngoan – nghĩa là cách ăn ở làm sao để phù hợp với ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời. Bên cạnh đó, nó còn đề cập đến luân lý sống hòa thuận trong gia đình và ngoài xã hội.

Những đức tính mà Châm Ngôn đề cập không trực tiếp có tính cách tôn giáo nhưng là những điều căn bản nhất trong lương tâm, phẩm giá của một con người như: chăm chỉ làm việc, lịch sự, mực thước, ngay thẳng… Chính vì thế, Châm Ngôn không đề cập đến sự thưởng phạt đời sau, mà chỉ đề cập đến sự thưởng phạt ở trần gian này tùy theo việc mà mỗi người làm.

Sách Châm Ngôn chứa đựng lẽ thật của Thiên Chúa, và khi chúng ta biết lẽ thật lẽ thật sẽ làm chúng ta được tự do. Sách không nhằm mục đích được đưa ra để tranh luận tính tôn giáo nhưng là để dạy cho linh hồn chúng ta con đường sự sống, cộng với bày tỏ ra con đường ban phước của Chúa.

Ai được bước vào sự ban phước và an nghỉ của Chúa, người đó sẽ nói với linh hồn mình và mọi người rằng “nếu tôi không thấy ơn của Đức Chúa Trời trên đất kẻ sống hẳn tôi đã ngã lòng rồi”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *