Nghiêm tập căn bản

Nghiêm tập là một trong những bài khoá thực hành quan trọng mà Phong trào sử dụng phối hợp với Phương pháp hàng đội, nghệ thuật chỉ huy… Nghiêm tập còn là cách rèn kỷ luật, tư cách, tác phong… cho người Thiếu Nhi. Cần thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới và được lặp đi lặp lại cho quen.

70
0

Nghiêm tập là một trong những bài khoá thực hành quan trọng mà Phong trào sử dụng phối hợp với Phương pháp hàng đội, nghệ thuật chỉ huy… Nghiêm tập còn là cách rèn kỷ luật, tư cách, tác phong… cho người Thiếu Nhi. Cần thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới và được lặp đi lặp lại cho quen.

CÁC THẾ ĐỨNG

.    Thế nghỉ: Chân trái đưa sang ngang vừa phải, hai tay sau lưng (ngang thắt lưng), bàn tay trái nắm tay phải.

.    Nếu cầm cờ: tay trái để sau lưng, tay phải cầm cờ đưa ra phía trước, xéo về bên phải 1 chút (cánh tay duỗi thẳng, bàn tay ngang với thắt lưng), cán cờ chấm đất ở ngay đầu bàn chân phải.

.    Thế nghiêm: Đứng thẳng người, hai gót chân sát vào nhau. Hai bàn chân mở ra một góc 45 độ. Mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay xuôi theo người. Nếu cầm cờ, kéo cờ sát người.

 

CÁCH ĐỔI THẾ QUAY

Trước khi chuyển sang các động tác quay, Trưởng luôn cho đoàn sinh đứng ở tư thế nghiêm.

  1. a)  Quay bên phải:

–    Trưởng dùng khẩu lệnh hô: “Bên phải……Quay”

–    Hoặc Trưởng dùng cờ lệnh: tay phải cầm cờ đưa thẳng cánh ra phía trước hợp với thân mình một góc 90 độ và hất về phía bên phải của đoàn sinh (hất về phía tay trái Trưởng)

–    Khi nhận lệnh quay, đoàn sinh lấy gót chân phải và các đầu ngón chân trái làm trụ.

–    Xoay về bên phải 1 góc 90 độ.

–    Nhấc chân trái đặt gót sát gót bàn chân phải đứng lại tư thế nghiêm.

  1. b)  Quay bên trái:

–    Trưởng dùng khẩu lệnh hô: “Bên trái……Quay”

–    Hoặc Trưởng dùng cờ lệnh: tay phải cầm cờ đưa thẳng cánh ra phía trước hợp với thân mình một góc 90 độ và hất về phía bên trái của đoàn sinh (hất về phía tay phải Trưởng)

–    Khi nhận lệnh quay, đoàn sinh lấy gót chân trái và các đầu ngón chân phải làm trụ.

–    Xoay về bên trái 1 góc 90 độ.

–    Nhấc chân phải đặt gót sát gót bàn chân trái đứng lại tư thế nghiêm.

  1. c)  Quay đàng sau:

–    Trưởng dùng khẩu lệnh hô: “Đàng sau……Quay”

–    Khi nghe dự lệnh: “Đàng sau”, đoàn sinh nhấc bàn chân phải lên đưa ra đàng sau.

–    Đặt mũi bàn chân phải đứng chấm đất cách xa gót chân trái một bàn chân, hình thành một góc 90 độ.

–    Khi nghe động lệnh: “Quay”, đoàn sinh lấy gót chân trái làm trụ, mũi chân phải quay theo về phía sau theo hướng tay phải một góc 180 độ (Theo chiều kim đồng hồ), hai tay vẫn xuôi và sát thân người, chân tự động đứng về tư thế nghiêm.

–    Nếu cầm cờ, tay vẫn giữ cờ xuôi sát thân người khi quay.

ĐỔI THẾ

Từ nghiêm sang nghỉ hay ngược lại bằng 3 cách:

– Dùng khẩu lệnh:        Nghỉ (Thế nghỉ)    Nghiêm (thế nghiêm)

                                        Thiếu Nhi:            Hy sinh (thế nghiêm)

– Dùng thủ hiệu: tay phải giơ cao trên đầu, bàn tay nắm lại (nghỉ), tay phải Trưởng phất mạnh xuống (nghiêm).

– Dùng còi:         Tiếng dài (-): thế nghỉ

                           Tiếng ngắn (.): thế nghiêm

TAN HÀNG: (chung cho cả ba ngành) Khi muốn giải tán:

.    Trưởng nắm hai tay úp chéo trước ngực rồi vung ra hai bên đồng thời hô:”Giải tán”.

.    Tất cả đáp “Vui” đồng thời vung hai tay nhảy lên, biểu lộ sự vui vẻ và giải tán.

NGỒI VÀ ĐỨNG:

.    Về đất: Hứa (ngồi xuống)

Đồng thời ngồi ngay xuống theo trình tự sau:

–    Chân phải bắt chéo trước chân trái và ngồi xuống.

–    Đối với nữ: khi mặc jupe: hai chân sát nhau, quỳ xuống và gấp chân sang trái.

–    Nếu có cờ: gác cán cờ trên vai phải, lá cờ nằm phía sau lưng.

.    Hướng tâm: lên (đứng lên)

CÁCH CHÀO:

–    Đưa bàn tay mặt lên ngang vai, ngón cái ép vào lòng bàn tay, 4 ngón kia thẳng. Cánh tay trong hợp với thân mình một góc 30 độ, cánh tay ngoài song song với thân mình.

–    Nếu cầm cờ: chuyển cờ sang tay trái trước khi chào, chân cờ vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Chú ý: Khi chào cấp trên, phải đợi cho cấp trên chào lại xong mới hạ tay xuống, và vẫn giữ thế nghiêm cho đến khi có lệnh nghỉ.

 Ý Nghĩa Thủ Hiệu Chào: Bốn ngón tay xếp đều chỉ 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ. Ngón cái ép vào lòng bàn tay chỉ sự quyết tâm gìn giữ và thi hành 4 điều trên

CÁCH DI HÀNH:

–    Nếu có cờ, kẹp cờ sát nách, tay phải nắm cán cờ sát người, để lá cờ nằm phía sau lưng, bàn tay phải xuôi theo cán cờ.

 

CÁC ĐỘI HÌNH:

.    Trước khi tập họp, Trưởng thổi một tiếng còi dài để chuẩn bị, sau đó dùng kí hiệu Morse để tập họp. (Xem phần hiệu còi).

.    Nghe lệnh, các đội chạy đến mau lẹ và tuân theo thủ hiệu của Trưởng để tập họp thành những hình thức sau đây:

  1. Hàng dọc:

–    Trưởng đưa tay phải thẳng ra trước mặt 90 độ (đưa từ dưới lên ngang vai) bàn tay mở ra, 5 ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trái. Tay trái xuôi theo thân mình ở tư thế nghiêm.

–    Các đội chạy thẳng đến trước mặt Trưởng và đứng vào vị trí theo thứ tự đội hình từ trái sang phải, cách Trưởng ba đến sáu bước. Đội trực đứng phía ngoài cùng bên tay trái của Trưởng Điều Khiển làm chuẩn.

  1. Hình chữ U:

–    Trưởng đưa tay phải ngang vai, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay quay vào trong, cánh tay gập lại thành 1 góc vuông.

–    Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, và xếp thành hình chữ U vuông trước mặt Trưởng.

–    Liệu sao Đội Trưởng Đội 1 ngừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng, người đội phó đội cuối ngang phía phải của trưởng. Sao cho trưởng chỉ huy đứng giữa đội trưởng 1 và đội phó cuối.

  1. Hình vòng tròn:

–    Trưởng giơ hai tay vòng trên đầu, các đầu bàn tay chạm nhau, lòng bàn tay hướng về phía đỉnh đầu.

–    Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi có hiệu lệnh của Trưởng tất cả ngừng lại và tự động quay vào trong.

  1. Hình bán nguyệt:

–    Trưởng giơ tay phải cong lại trên đầu, bàn tay duỗi ra, 5 ngón khép lại, lòng bàn tay úp xuống.

–    Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ. Đội thứ nhất ngừng lại khi tới ngang phía trái của Trưởng. Đội cuối cùng sẽ chám dứt ở ngang phía phải của Trưởng.

 

  1. Nhiều hàng ngang:

–    Trưởng đưa tay phải ngang vai, bàn tay duỗi ra, 5 ngón tay khép lại, lòng bàn tay úp xuống.

–    Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, từng đội lần lượt đứng ngang trước mặt Trưởng. Đội sau cách đội trước 1 cánh tay, đội trên cùng cách Trưởng ba bước. Đội trưởng luôn đứng phía tay trái của Trưởng.

  1. Một hàng ngang:

–    Trưởng đưa thẳng tay phải ngang vai, bàn tay nắm lại, lòng bàn tay úp xuống đất.

–    Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ rồi sắp hàng ngang trước mặt Trưởng. (Đội trưởng 1 luôn đứng phía tay trái của Trưởng), cách Trưởng sáu bước. Các đội tự xê dịch sao cho Trưởng chỉ huy đứng khoảng giữa của hàng.

  1. Hình rẽ quạt:

–    Trưởng đưa 2 tay hướng về phía trước, lòng bàn tay mở quay vào nhau thành hình rẻ quạt.

–    Các đội theo thứ tự chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, rồi đứng vào vị trí thành hình rẽ quạt, các đội trưởng làm thành hình bán nguyệt trước mặt trưởng cách trưởng ba bước, Đội hình đúng khi trưởng không thấy người cuối cùng của mỗi đội.

Ghi Chú:

–    Trong mọi đội hình: tất cả cùng chào ( trừ rẽ quạt và hàng dọc chỉ có đội trưởng chào)

–    Khi tập họp đội hay đoàn, tất cả phải tuyệt đối: Trật tự, im lặng, nhanh nhẹn.

ĐIỀU KHIỂN TẬP HỌP

+   Trước khi tập họp: Trưởng thổi một hồi còi dài chuẩn bị. Nghe lệnh, các đoàn sinh phải ngưng ngay mọi việc. Đội trưởng qui tụ đội, sửa soạn lại y phục cho ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

+   Khi tập họp: Trưởng thổi còi lệnh kèm theo thủ hiệu đội hình. Nghe lệnh, tất cả đoàn sinh mau lẹ, trật tự, im lặng theo đội trưởng chạy đến vị trí tập họp và đứng vào đội hình theo lệnh trưởng chỉ huy.

CÁCH SO HÀNG ĐỘI

+   Không có cờ: Đội trưởng so hàng bằng thủ hiệu như sau: đưa tay phải ra trước mặt, làm thành 1 góc 90 độ (đưa tay từ dưới lên) bàn tay duỗi ra, 5 ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về bên trái. Nhớ phải đứng ở thế nghiêm.

+   Khi có cờ: dùng cờ để so hàng đội như sau: Đội trưởng cầm cờ đứng ở tư thế nghiêm, đưa thẳng cờ ra trước mặt (đưa từ dưới lên). Cánh tay hợp với thân mình một góc 90 độ, cán cờ song song với thân mình. Nếu thấy đội chưa thẳng, đội trưởng sẽ dùng cờ đưa qua đưa lại để đội viên sửa lại hàng ngũ. Trong khi đó, người đội viên đứng trên cùng đưa tay phải lên, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trái; còn các đội viên khác đưa tay phải chạm vai người trước mặt. Khi thấy đội đã thẳng và đầy đủ đội viên rồi, đội trưởng sẽ hô “Phất”, đội viên bỏ tay xuống, đội trưởng hô tên đội một lần đồng thời đưa cờ về thế nghiêm, đội viên đáp lại khẩu hiệu đội và cũng đứng ở thế nghiêm. (chỉ hô 1 lần khẩu hiệu đội)

Lưu ý: Khi so hàng đội, chỉ dùng tên đội và khẩu hiệu đội mà thôi, không dùng một khẩu lệnh nào khác.

*   Hàng dọc: Đội trưởng dẫn đội tới ngay vị trí tập họp, không phải chạy vòng tròn. Các đội trưởng khi so hàng xong, tự ý quay lên, đứng thế nghiêm chờ các đội khác. Đội trưởng 1 khi thấy các đội đã so hàng và đoàn đã hàng ngũ chỉnh tề thì hô khẩu lệnh chào trưởng điều khiển.

*   Hàng ngang, chữ U: Đội Trưởng dẫn đội thứ tự chạy vòng quanh Trưởng. Tới vị trí ấn định, cho đội dừng lại và so hàng như trên. So hàng xong, đội trưởng ra lệnh cho đội quay sang trái bằng cách:

+   Dùng cờ hiệu: Phất mạnh cờ sang phía trái (đoàn sinh)

+   Dùng thủ hiệu: Phất mạnh tay sang phía trái (không dùng khẩu lệnh)

Khi các đội đã hàng ngũ chỉnh tề, đội trưởng 1 ra lệnh chào trưởng điều khiển.

*   Vòng tròn, bán nguyệt: Các đội thứ tự chạy vòng quanh trưởng (ngược chiều kim đồng hồ). Nghe lệnh dừng lại, tự động quay vào giữa và tự xếp cho vòng tròn đều. Khi vòng tròn đều, đội trưởng hô chào trưởng điều khiển.

*   Rẽ quạt: Các đội chạy vòng quanh trưởng, đến vị trí, so hàng đội xong tự động quay lên, đứng ở thế nghiêm chờ các đội khác. Khi tất cả đã sẵn sàng, đội trưởng 1 ra lệnh chào trưởng điều khiển.

Lưu ý: Khi tập họp đoàn, chi đoàn trưởng đứng cạnh phía bên phải của đội trưởng 1 chi đoàn mình, các huynh trưởng còn lại đứng sau chi đoàn hay phân đoàn của mình theo hàng ngang.

CÁCH TRÌNH DIỆN

 ĐỘI

Được lệnh trình diện đội, đội trưởng báo cho đoàn sinh sửa lại y phục, xong hô tên đội…, cả đội đáp lại rồi đội trưởng dẫn đội chạy vòng sau lưng Trưởng hướng ngược chiều kim đồng hồ rồi xếp hàng ngang trước mặt Trưởng, cách Trưởng 3 bước liệu sao để Trưởng ở ngay giữa.

Đội trưởng so hàng: dùng thủ hiệu hay có thể hô:

         Phaolô (Teresa, Gorretti…) hàng dọc nhìn trước … thẳng!

        Phắt!

        Nghỉ!

        Phaolô: anh dũng (Thế nghiêm)

        Bên trái … quay! Hoặc phất mạnh cờ sang trái.

        Chuẩn bị chào … chào!

Cả đội chào và chờ Trưởng chào lại xong mới bỏ tay xuống. Đội trưởng tiến lên trước mặt Trưởng chào, trình diện (nếu cần).

Trình diện xong, cả đội chào Trưởng, rồi mới lui về góc độ.

Trường hợp cả đội trình diện để lãnh cờ danh dự,

–    Đội trưởng sẽ tiến đến trước mặt Trưởng, chào, rồi hạ cờ nằm ngang xuống về phía trước, tay phải cầm cán cờ ngang vai, tay trái cầm góc cán cờ sát nách, lòng bàn tay úp xuống đất.

–    Trưởng buộc cờ xong, đội trưởng chào Trưởng và lui về đội, hô cho cả đội chào trưởng. sau đó đội trưởng hô cho đội quay lại chào cả đoàn rồi mới lui về góc đội.

CÁ NHÂN

–    Đến trước Trưởng và đứng cách khoảng 3 bước.

–    Chào Trưởng,

–    Đứng nghiêm chờ lệnh (chỉ thị) hay trình diện điều gì.

–    Chào Trưởng trước khi lui gót.

CÁC ĐỘI TRƯỞNG

–    Khi nghe lệnh triệu tập đội trưởng, các đội trưởng cầm cờ chạy nhanh tới xếp hàng ngang trước mặt Trưởng, đứng thế nghiêm, cách Trưởng ba bước, liệu sao để Trưởng ở ngay giữa hàng.

–    Đội trưởng 1 hay đội trưởng trực khi thấy các đội trưởng đã đầy đủ và hàng ngũ ngay ngắn sẽ hô chào trưởng. Sau đó đứng nghiêm chờ lệnh hay trình diện điều gì.

–    Trình diện xong, đội trưởng 1 hô chào Trưởng, rồi lui về đội.

 CÁC HIỆU LỆNH

HIỆU CÒI

Chuẩn bị :            —             (T)            Ấu Nhi :          . – – .             (AN)

Thiếu Nhi :           — .          (TN)           Nghĩa Sĩ :        – . . . .           (NS)

Hiệp sĩ:                  . . . .   . . . (HS)         Đoàn Sinh:      – . . . . .        (DS)

Huynh Trưởng :   . . . . –    (HT)             Đội Trưởng :    – . . –             (ĐT)
Nghỉ :                   –               (T)             Nghiêm :          .                       ( E)

Nhanh chân lên : . . . . . . (V)                  Cấp cứu :         . . .  – – – . . . (SOS)

 KHẨU HIỆU CỦA PHONG TRÀO VÀ CÁC NGÀNH

Thiếu Nhi : Hy sinh. (chung cả 3 ngành)

Ấu Nhi : Ngoan.                                         Thiếu Nhi : Hy sinh.

Nghĩa sĩ : Chinh phục.                                Hiệp sĩ : Dấn thân.

Huynh Trưởng : Phụng sự.

(Mỗi khẩu hiệu chỉ hô 1 lần.)

 KHẨU LỆNH THƯỜNG DÙNG

–    Khi tập họp hàng dọc, trưởng chỉ cần thổi còi và làm thủ hiệu. nếu muốn dùng khẩu lệnh, trưởng sẽ vừa làm thủ hiệu vừa hô: “tập họp 1 (Hoặc 2, 3, 4..) hàng dọc, nhìn trước thẳng!” Các hình khác, trưởng chỉ hô “Tập họp” kèm theo thủ hiệu của hình mà Trưởng muốn tập họp.

Muốn so hàng: Đội trưởng dùng thủ hiệu hay có thể lần lượt hô:

        Phaolô (Teresa, Gorretti…) hàng dọc nhìn trước thẳng! (đồng thời giơ tay hay cờ lên)

        Phắt! (hạ tay hay cờ xuống)

        Nghỉ!

        Phaolô! Anh dũng (hô 2 lần, đứng thế nghiêm)

        Sau đó Đội trưởng quay về phía Trưởng điều khiển.

Muốn cho thành viên quay sang phải, trái, sau:

Trưởng hô:      Bên phải … quay.          (Bên trái … quay!)

                         Đằng sau … quay

Hô chào:         Chuẩn bị chào … chào! (Chào cờ… chào)

Đi đều … bước!

Đứng lại … đứng!

Hướng bên phải (hoặc bên trái)… 2 (3, 4…bước) bước!

Khi đang họp nghe Trưởng hô: “Thiếu nhi” (Ấu nhi – Nghĩa sĩ), tất cả đứng phắt dậy, vừa đáp: “Hy sinh” (Ngoan – chinh phục) và đứng thế nghiêm.

  Trình Diện Đội Lãnh Cờ Danh Dự

Cờ Danh Dự là phần thưởng cao quý nhất trong mọi sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể. Đội được trao Cờ Danh Dự phải đạt được tiêu chuẩn hàng đầu về phụng vụ, họp tập, tình thần đồng đội, thi đua…
1. Được lệnh lên lãnh Cờ Danh Dự, Đội Trưởng báo cho đội viên chỉnh tề y phục.

2. Đội Trưởng hô tên đội một lần: “Seraphim”, cả Đội đáp lại khẩu hiệu đội: “Trong trắng!”. Sau đó dùng cờ lệnh cho Đội quay bên phải, rồi dùng khẩu lệnh hô: “Đàng trước … Bước!” 

3. Đội Trưởng dẫn Đội chạy vòng ra bên ngoài đội hình ngược chiều kim đồng hồ,đến sắp thành hàng ngang trước mặt hàng Trưởng và Quan Khách cách bốn bước, lấy vị trí của vị chủ toạ làm chuẩn đứng giữa.

4. Đội Trưởng so hàng đội, sau khi hô tên đội và cả Đội đáp lại khẩu hiệu đội, Đội Trưởng dùng cờ lệnh và khẩu lệnh cho Đội quay mặt vào hàng Trưởng và Quan Khách: “Bên trái … Quay!”, “Chuẩn bị chào … Chào!”. Chờ hàng Trưởng và Quan Khách chào lại xong, rồi tất cả bỏ tay xuống.

5. Đội Trưởng tự động tiến lên trước mặt vị chủ toạ cách ba bước (không chào). Tay phải đưa thẳng cờ lên, rồi hạ nằm ngang vai về phía trước, hợp với thân mình một góc 90 độ, tay trái cầm chuôi cán cờ sát nách, lòng bàn tay úp xuống đất.

6.Sau khi người trao cờ cột Cờ Danh Dự vào cán cờ đội (Cờ Danh Dự được gắn dưới cờ đội). Đội Trưởng đưa thẳng cờ lên rồi hạ xuống và chuyển cờ ngay sang tay trái để bắt tay người trao cờ. Bắt tay chúc mừng xong, Đội Trưởng tự động trở về vị trí đội.

7. Đội Trưởng ra lệnh cho cả Đội chào hàng Trưởng và Quan Khách: “Chuẩn bị chào … Chào!”. Sau đó di chuyển Đội về vị trí bằng khẩu lệnh: “Bên phải … Quay!”, “Đàng trước … Bước!” (Nhớ chạy vòng sau lưng hàng Trưởng và Quan Khách ngược chiều kim đồng hồ)

8. Trưởng Trực bắt bài hát khen thưởng.

9. Về tới vị trí đội, Đội Trưởng dùng cờ lệnh so hàng và cho Đội quay về vị trí đội hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *