Sách Gióp là gì?

71
0

Làm thế nào để bạn tin cậy Chúa ngay cả khi cuộc sống không công bằng và bạn đau khổ mà không có lý do chính đáng?

Câu chuyện của Gióp mời chúng ta xem xét việc Đức Chúa Trời điều hành thế giới bằng sự khôn ngoan có nghĩa là gì, và làm thế nào lẽ thật này có thể mang lại hòa bình trong thời kỳ đen tối.

Gióp là cuốn sách cuối cùng trong ba cuốn sách khám phá những chủ đề về sự khôn ngoan trong Kinh thánh.

Sách Gióp gồm một đoạn mở đầu bằng văn xuôi và đoạn đối-độc thoại đậm chất thơ trình bày trong khung tường thuật như lời bạt. Việc xem khung tường thuật được coi như xem cốt lõi chính của quyển sách, sau này được mở rộng bởi các cuộc đối thoại và bài giảng đầy chất thơ, và các phần của cuốn sách ví dụ như các bài phát biểu của Elihu và bài thơ trí khôn trong chương 28 là phần thêm vào sau đó, nhưng gần đây có xu hướng tập trung vào sự thống nhất về biên tập cơ bản của cuốn sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *