Các nhân đức đối thần là gì?

Trả lời:  Các nhân đức đối thần là những nhân đức trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi.

29
0

1. Chính Thiên Chúa là nguồn gốc của các nhân đức đối thần. Bởi lẽ, người ta không thể tin, cậy, mến Thiên Chúa nếu Ngài không ban cho ơn đó. 

2. Thiên Chúa còn là động lực của các nhân đức đối thần. Ngay từ việc tập các nhân đức nhân bản là người ta đã cần đến ơn Chúa, thì để duy trì và phát triển các nhân đức đối thần, lại càng cần Chúa nhiều hơn. Đó là lý do vì sao thánh Phê-rô nói: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con.” Đức tin, cậy, mến là những ơn ban chỉ xuất phát từ một nguồn mạch là Thiên Chúa. Muốn có những ơn đó, nhất thiết phải xin mới được.

3. Thiên Chúa là đối tượng của các nhân đức đối thần. Đối thần tức là quy về Chúa. Đạo Công Giáo là đạo thờ độc thần – tức là chỉ có một vị thần duy nhất là Ba Ngôi Thiên Chúa mà thôi. Do đó Thiên Chúa là đối tượng hướng đến của các nhân đức này. Tin, cậy, mến sẽ hướng về ai, nếu không phải là chính Chúa.

Các nhân đức đối thần thực sự là những món quà vô giá từ Thiên Chúa. Nhờ các nhân đức này, Thiên Chúa cho phép chúng ta thông hiệp vào bản tính thần linh của Ngài.

Nguồn: https://www.catholic.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *