Bài 1: Thế nào là Giáo lý?

281
0

I. ĐỊNH NGHĨA GIÁO LÝ

Giáo lý là trình bày lời Thiên Chúa một cách đơn giản, cụ thể, sống động để giúp con người đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài, có kinh nghiệm về Ngài, tin yêu Ngài và làm chứng cho niềm tin đó.

Xét về nội dung, giáo lý trình bày Tin mừng theo nhu cầu và khả năng tâm lý của người nghe, dùng hình ảnh và ngôn ngữ cụ thể, hướng về đời sống và theo phương pháp qui nạp.

II. GIÁO LÝ VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC

Giống nhau

Tất cả những gì các môn học khác đòi hỏi nơi người thầy như thế nào thì cũng đòi hỏi nơi người giáo lý viên như vậy. Cụ thể:

 • Yêu nghề, yêu trẻ,
 • Có kiến thức chuyên môn,
 • Biết trình bày sống động,
 • Biết dấn thân,
 • Biết tìm ra những sinh hoạt cụ thể,
 • Biết liên hệ thực tế.

Khác nhau

Khi dạy giáo lý, người Thầy đích thực là Đức Kitô.

 • Chính Chúa dạy giáo lý viên và các học viên.
 • Chúng ta chỉ là người loan báo Tin mừng của Chúa.
 • Giáo lý viên chỉ là người chuẩn bị cho người nghe đón nhận Tin mừng để sống.
 • Cần hiểu và sống Tin mừng.
 • Phải loan báo Tin mừng bằng ngôn ngữ của thời đại.
 • Chuẩn bị tâm hồn người nghe với tất cả những phương pháp mới nhất của khoa tâm lý sư phạm.

III. NGUỒN MẠCH CỦA GIÁO LÝ

Giáo lý trình bày lời Thiên Chúa, nhưng phải tìm Lời Thiên Chúa ở đâu? Lời Thiên Chúa được chứa đựng trong 4 nguồn mạch đức tin:

 • Thánh Kinh: Cựu ước (46 cuốn) và Tân ước (27 cuốn).
 • Thánh Truyền: một phần Mạc khải được lưu lại dưới hình thức truyền khẩu và trong các giáo huấn của các giáo phụ.
 • Phụng vụ: những gì Giáo hội sống trong phụng vụ thì cũng thuộc lãnh vực đức tin.
 • Đời sống của Giáo hội: Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, của các Công đồng, của các Giám mục đoàn, lòng tin của toàn thể dân Chúa cũng là một phần trong kho tàng đức tin của Giáo hội.

Đó là những kho tàng chứa đựng Lời Thiên Chúa và là nguồn mạch của đức tin, giáo lý tổng hợp, tóm lược và trình bày nội dung đó.

0

Feel Free to Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *